Asset Publisher Asset Publisher

Lotnicze opryski ochronne.

O G Ł O S Z E N I E

dotyczące zakńczenia planowych zabiegów ratowniczych drzewostanów z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego

 

Nadleśnictwo Przedborów informuje, że w dniu 15.05.2021 r. w części lasów położonych na terenie gmin: Galewice,  oraz Sokolniki, zostały zakończone planowane zabiegi ratownicze drzewostanów z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego.

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Przedborów