Asset Publisher Asset Publisher

Zamówienie publiczne na wykonawstwo usług leśnych w Nadleśnictwie Przedborów w 2022 r.

Nadleśnictwo Przedborów informuje, że szczegóły postępowania o zamówienie publiczne na wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Przedborów znajdują się w zakładce BIP nadleśnictwa Zamówienia publiczne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedborów - Portal Gov.pl (www.gov.pl) oraz w zakładce "Informacje -> Przetargi, zamówienia, zarządzenia" na stronie głównej.