Asset Publisher Asset Publisher

Zamówienie publiczne - utrzymanie dróg leśnych

Nadleśnictwo Przedborów zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pod nazwą:

"UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NADLEŚNICTWA PRZEDBORÓW W 2021 R."

Szczegółowe warunki zamówienia określają poniższe załaczniki.

Resources to get