PROGRAM "ZANOCUJ W LESIE" w Nadleśnictwie Przedborów

Program „Zanocuj w lesie” - leśnictwo ZMYŚLONA

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o programie "zanocuj w lesie oraz link do mapy wszystkich wyznaczonych obszarów z zaznaczonymi istniejącymi i obiektami typu parking, miejsca do rozpalania ognisk  itp.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie zamieszczonej w na stornie Banku Danych o Lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy z menu „Mapy BDL” można wybrać  mapę zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru www.przedborow.poznan.lasy.gov.pl w zakładce TURYSTYKA Program „Zanocuj w lesie”.
  2. informacjami, czy wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska. Na oznaczonym do Programu „Zanocuj w lesie” obszarze dopuszcza się możliwość używania kuchenek gazowych (turystycznych). Szczegóły miejsc w których jest taka możliwość określa regulamin.
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce
  5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Powierzchnie na których obowiązuje obecnie stały/czasowy zakaz wstępu ze względu na prace gospodarcze oraz ustawowo objęte zakazem znanaczone są kolorem brązowym na interaktywnej mapie umieszczonej powyżej.
  6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

Terminy polowań zbiorowych ustala Koło Łowieckie, które jeszcze nie podało terminów polowań.

  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie: www.przedborow.poznan.lasy.gov.pl w zakładce TURYSTYKAà Program „Zanocuj w lesie” oraz przesłanie go na adres przedborow@poznan.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: 664-131-222

Miejscowy gospodarz (leśniczy) terenu objętego programem: 537 515 611

Ponadto zamieszczamy dobrowolną ankietę, która pozwoli nam do oceny funkcjonowania programu i ewentualnych korekt:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl