Wydarzenia Wydarzenia

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W NADLEŚNICTWIE PRZEDBORÓW

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedborów mieszczące się w Przedborów 49, 63-510 Mikstat i są Administratorem Państwa danych osobowych.

Pozyskujemy je w celu rekrutacji i zatrudnienia na stanowiska pracownicze, staże oraz praktyki. Kolejnym obszarem gdzie pozyskujemy i wykorzystujemy Państwa dane to działania edukacyjne (kierowane również do osób poniżej 18 roku życia), promocyjne i działania związane z podejmowaniem decyzji odnośnie włączenia gruntów z produkcji leśnej. Przetwarzamy dane osobowe w związku z organizowaniem  polowań, udzielaniem  odpowiedzi i informacji (w tym trybie zapytania dostępu do informacji publicznej), kontrolowaniem osób fizycznych przebywających w lasach nam podlegających, w ramach możliwości i obowiązków Straży Leśnej. Prowadzimy również rejestr osób, które dokonują tzw. samowyrobu drewna.

Kategorie osób, których dane przetwarzamy to pracownicy, stażyści, praktykanci, kombatanci, właściciele gruntów leśnych, dzieci i młodzież do lat 18, osoby występujące w trybie dostępu do informacji publicznych, pracownicy instytucji publicznych, samorządowych oraz firm a także dokonujący samowyrobu drewna i osoby przebywające na terenie lasów nadleśnictwa.

Odbiorcami Państwa danych są właściwe organy państwowe, instytucje publiczne, samorządowe, firmy współpracujące z administratorem danych osobowych.

Kategorie danych osobowych w jakich jesteśmy posiadaniu związane są z: zatrudnieniem i bhp, dane kontaktowe do osób w różnego rodzaju instytucjach i firmach, dane wymagane przez przepisy prawa a związane z gospodarką i produkcją leśną. Dane zbierane w trakcie kontroli osób przebywających na terenie lasów nadleśnictwa i gromadzone przez Straż Leśną oraz fotopułapki, ustawione do kontroli zwierzyny. Dane osób które wyrządzają szkody w środowisku leśnym (np. naruszały: ustawę o lasach, ustawę o ochronie przyrody, inne ustawy mogące mieć zastosowanie). Dane osób dokonujących samowyrobu drewna, w zakresie wymaganym prawem. Dane osób uczestniczących w akacjach społecznych, w których uczestniczy również nadleśnictwo.

Informujemy, iż posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych. Informujemy, że Państwa dane w każdej chwili mogą zostać przez Was poprawione. Państwa prawem jest możliwość złożenia wniosku o usunięcie danych bądź ograniczenie ich przetwarzania.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w każdej chwili i jest to tak łatwe jak wyrażenie zgody. Jeżeli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony nadleśnictwa, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Informujemy, że dane osobowe w których jesteśmy posiadaniu są przetwarzane wyłącznie w celach z którymi zostali Państwo zapoznani. W razie ewentualnego przetwarzania o którym wcześniej nie poinformowaliśmy, jesteśmy zobowiązani najpierw uzyskać od Państwa kolejną zgodę. Państwa dane będą przez nas przetrzymywane tak długo, jak wskazują aktualne przepisy prawne związane z danymi kadrowymi oraz bhp. Pozostałe informacje usuwamy zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednak przetwarzamy je nie dłużej niż jest to niezbędne. Państwa dane nie są wysyłane poza obszar EOG.

Aby Wasze dane były odpowiednio chronione stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i działają w ramach wydanych im upoważnień do przetwarzania danych. Informujemy, że wstęp na teren siedziby nadleśnictwa jest nadzorowany, stosujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe oraz przeciwzalaniowe. Techniczne zabezpieczenia jakie posiadamy to blokady komputerów, silne hasła dostępowe, itp. Pracownicy pracują w programach tylko w ramach udzielonych uprawnień, które są dostosowane do zakresu pełnionych obowiązków. Sieć informatyczna oraz systemy znajdują się pod bezpośrednim nadzorem administratora danych osobowych. Wykonywane są kopie zapasowe przetwarzanych przez nas danych osobowych w postaci elektronicznej.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Winiarski, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod_przedborow@rodo.pl.


Inne wydarzenia Inne wydarzenia