Wydarzenia Wydarzenia

Spotkanie w przedszkolu.

Dzięki uprzejmości dyrektora i wychowawców Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Wieruszowie przedstawiamy relację ze spotkania leśniczego z małoletnimi miłośnikami przyrody.
"W miesiącu październiku dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1 w Wieruszowie gościły w swojej placówce pana Jana Jagieło - leśniczego Leśnictwa Sokolniki. Leśniczy w bardzo ciekawy sposób przybliżył dzieciom zagadnienia związane ze środowiskiem leśnym. Nasi wychowankowie mieli okazję zobaczyć sadzonki wybranych gatunków drzew liściastych i iglastych; poznać rodzaje grzybów jadalnych i niejadalnych, gatunki zwierząt leśnych. Leśniczy Jan Jagieło zapoznał dzieci ze sposobami prawidłowego dokarmiania zwierząt. Podkreślił, że w czasie srogiej zimy, dokarmianie jest koniecznością, jeśli zacznie się dokarmiać zwierzęta, nie można tego zaniechać. Pan Jan Jagieło opowiedział również, na czym polega praca leśniczego. Lasami opiekują się leśnicy, którzy mają bardzo odpowiedzialne zadania. Sadzą oni nowe drzewa, wycinają stare, kiedy drzewa chorują z samolotu rozrzucają specjalne lekarstwa, pomagają zwierzętom, dokarmiając je.
Na zakończenie spotkania Pan leśniczy powiedział dzieciom, że lasy to nasz wielki skarb, ponieważ dostarczają one ludziom drewna na papier i meble, owoców, grzybów. Są fabryką tlenu potrzebnego ludziom i zwierzętom do oddychania. W lasach wiele zwierząt ma swoje domy.
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Janowi Jagieło, a jednocześnie Nadleśnictwu Przedborów za owocną współpracę z naszym przedszkolem. Treści przyrodnicze w wychowaniu przedszkolnym mają ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego u dzieci. Ciekawie przekazane informacje dotyczące natury oraz jej ochrony na długo pozostaną w pamięci naszych wychowanków."

Inne wydarzenia Inne wydarzenia