Lista aktualności Lista aktualności

Narada służb mundurowych.

W dniu 2 kwietnia 2014 r. siedzibie nadleśnictwa Przedborów odbyła się doroczna narada służb mundurowych zorganizowana przez nadleśniczego pana Wojciecha Bąka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komend Powiatowych Policji w Wieruszowie i w Ostrzeszowie, Państwowych Straży Pożarnych w Wieruszowie i Ostrzeszowie, Straży Miejskiej w Ostrzeszowie, Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu Posterunek w Kaliszu, Straży Leśnych Nadleśnictw Antonin, Syców, Taczanów. Tematem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy nadleśnictwa Przedborów z ww. służbami w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego i ochrony p-poż. Podczas dyskusji zwrócono m.in. uwagę na problem pasów przeciwpożarowych i egzekwowania ich wykonywania przez służby kolei. Dotychczasowa współpraca, co podkreślali przybyli goście jest przykładem prawidłowych działań służb, a współdziałanie i koordynacja pewnych zadań przynosi wymierne korzyści nie tylko dla Lasów Państwowych ale co bardzo istotne dla wszystkich korzystających z naszego dobra narodowego jakim są lasy. Przy okazji udało się również wypracować wstępną koncepcję współpracy na lata następne.