Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Przedborów z dotacją od WFOŚiGW w Poznaniu!

Umowa dotacji nr 11634/U/4001332/2023 z dn.19.09.2023r.z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity planowany koszt przedsięwzięcia - 48200,00 zł. Dotacja do kwoty 25340,00 zł. Przedsięwzięcie pn. „"W leśnym klimacie - Warsztaty edukacyjne oraz konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży organizowane przez Nadleśnictwo Przedborów".

Przedsięwzięcie ma na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, podniesienia wiedzy z zakresu rozpoznawania i ochronny rodzimych gat., sposobów ich ochrony poprzez zmianę nawyków wpływających na zmiany klimatyczne i podjęcie tematyki skutków zmian klimatycznych oraz podniesienia wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami, dzikich wysypisk zanieczyszczających ekosystemy leśne i wodne. Przedsięwzięcia ma na celu podniesienie wiedzy we wszystkich grupach wiekowych.