Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Nadleśnictwo Przedborów położone jest w południowej części województwa wielkopolskiego,w powiecie ostrzeszowskim, w gminach: Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat, Ostrzeszów i Miasto Ostrzeszów, oraz w południowo-zachodniej częściwojewództwa łódzkiego, w powiecie wieruszowskim, w gminach: Bolesławiec, Czastary, Galewice,Łubnice, Sokolniki, Wieruszów i Miasto Wieruszów.

Jest jednym z najbardziej na południe wysuniętych nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Grunty nadleśnictwa zajmują powierzchnię 24 785,5 ha, w tym powierzchnia leśna stanowi 24 067,11 ha. Lasy (Skarbu Państwa oraz innych własności) w zasięgu działania nadleśnictwa Przedborów zajmują 32,25% jego powierzchni i charakteryzują się dużym udziałem drzewostanów iglastych.

Powierzchnia terytorialnego zasięgu nadleśnictwa wynosi 109 769 ha. Pod względem hydrograficznym obszar Nadleśnictwa Przedborów położony jest w dorzeczu Odry,w zlewni Warty i Baryczy. Największą rzeką przepływająca przez tereny nadleśnictwa jest Prosna,będąca lewobrzeżnym dopływem Warty.

W zasięgu działania Nadleśnictwa Przedborów znajduje się obszar Natura 2000 PLH300059 Jodły Ostrzeszowskie o powierzchni 8,58 ha. Obszar położony jest naterenie mezoregionu Wzgórza Ostrzeszowskie, makroregionu Wał Trzebnicki.
Wzgórza Ostrzeszowskie charakteryzuje zróżnicowana rzeźba terenu. Najwyższym wzniesieniem tego pasma, a zarazem całego województwa wielkopolskiego jest Kobyla Góra o wysokości 278 m n.p.m.

Na terenie nadleśnictwa przebiega północna granica naturalnego zasięgu buka i jodły (rezerwaty "Ryś" i "Jodły Ostrzeszowskie"). Największym atutem regionu jest przyroda, ciekawa rzeźba terenu, duży udział lasów i czyste powietrze.