Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja nizinna 2007-2013

W latach 2007 - 2013 został zrealizowany projekt pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

Projekt pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" jest realizowany od 2007 roku i będzie trwał do 2015 r.

Źródłem finansowania działań w ramach tego projektu jest III Priorytet Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności).

Głównym celem zadania była i jest budowa nowych lub modernizacja istniejących obiektów piętrzących bądź retencjonujących wodę. W ramach tegoż projektu nasze nadleśnictwo podjęło się nie lada zadania gdyż zaplanowało budowę 11 zbiorników na łączną kwotę blisko 1,8 mln zł. Wytypowano leśnictwa, w których można było podjąć działania; Aniołki, Marydół, Torzeniec, Przytocznica, Węglewice oraz Szustry.

W latach 2007 do 2013 zrealizowano budowę  wszystkich zaplanowanych zbiorników wodnych, a objętość retencjonowanej wody wyniosła 103 tys. m3.

Wszystkie przetargi na realizację przedmiotowych zbiorników przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dzięki czemu nadleśnictwo uzyskało oszczędności finansowe w stosunku do zaplanowanych wydatków na ten cel.

W związku z powyższym w roku 2014 zaplanowano do realizacji odbudowę istniejącego zbiornika w leśnictwie Marydół oraz budowę zbiornika w leśnictwie Wanda.
W wyniku całkowitej realizacji projektu, o którym mowa powyżej, objętość retencjonowanej wody w nadleśnictwie wzrośnie do poziomu 133 tys. m3.