Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC i FSC®

Certyfikat PEFC i FSC dla RDLP w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu otrzymała certyfikat gospodarki leśnej dotyczący wdrożenia i stosowania kryteriów określonych w dok. nr 4 Rady PEFC Polska
"Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".
Certyfikat  nr CSL/781/2012 obowiązuje do 12 lipca 2015 roku.

Ponadto RDLP w Poznaniu otrzymała Certyfikat FSC® nr SGS-FM/COC-004323.
Certyfikat ważny jest do 09 kwietnia 2018 r.