Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne - lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

Nadleśnictwo Przedborów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów 
o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów reprezentatywnych, zgodnie z wymogami FSC.
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m. in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej, ochrony lasów o szczególnej wartości jak 
i przestrzegania zasad współpracy z lokalną ludnością.
W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC jesteśmy zobowiązani na terenie Nadleśnictwa Przedborów do wyznaczania lasów o wysokiej wartości oraz ekosystemów reprezentatywnych. Lasy o wysokich walorach będziemy desygnować  jako "Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce (HCVF)". Na wskazanych obszarach działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów. Ekosystemy reprezentatywne, stanowić będą przykłady cennych ekosystemów istniejących na terenie Nadleśnictwa Przedborów. Powierzchnie te nie będą objęte zabiegami gospodarczymi, poza niezbędnymi działaniami podnoszącymi walory przyrodnicze, służącymi zachowaniu tych ekosystemów.
Konsultacje społeczne i naukowe dotyczą wyłącznie tylko tych obszarów zakwalifikowanych jako lasy HCVF oraz ekosystemy reprezentatywne, które nie pokrywają się z formami ochrony przyrody, ustanowionymi wcześniej przez właściwe organy ochrony przyrody (np. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, strefy ochronne zwierząt, grzybów i roślin) oraz lasami ochronnymi uznanymi decyzją Ministra Środowiska.
Z dniem 20 lutego 2014 roku Nadleśnictwo Przedborów rozpoczyna procedurę konsultacji społecznych dotyczących projektu pod nazwą "Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)" oraz ekosystemów reprezentatywnych na terenie Nadleśnictwa Przedborów. Projekt dostępny będzie 
w siedzibie nadleśnictwa (Przedborów 49, 63-510 Mikstat) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii dotyczących projektu na adres: 
przedborow@poznan.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej (druki w załączeniu) do 05.03.2014 r .
 
 "Kryteria wyznaczania lasów HCVF" dostępne są na stronie http://pl.fsc.org/
Pliki do pobrania: