Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

SPRZEDAŻ DREWNA

Sprzedaż drewna prowadzona jest:

we wszystkich kancelariach leśnictw w dni robocze od poniedziałku do piątku

w godz. 07.30 - 09.00
w biurze nadleśnictwa w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00

WYDAWANIE I WYWÓZ DREWNA Z LASU W DNI ROBOCZE

od godz. 8.00 - 14.00  w okresie 14 dni od daty wystawienia faktury, rachunku, asygnaty.