Asset Publisher Asset Publisher

Prognoza zagrożenia.

W dniu 12 marca 2014 r. w nadleśnictwie Przedborów odbyło się spotkanie organizacyjne, dotyczące prognozowania zagrożenia od brudnicy mniszki, na obszarze lasów pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. W spotkaniu oprócz przedstawicieli nadleśnictwa wzięli udział pracownicy Zakładu Ochrony Lasu w Łopuchówku na czele z kierownikiem panią Małgorzatą Stachowiak oraz panem Mirosławem Maciągiem, który był głównym prelegentem zagadnień, których dotyczyła narad. Ponadto uczestniczyli; z RDLP w Poznaniu pani Marlena Kowalkowska – naczelnik wydziału ochrony lasu oraz pan Marian Załóg, pracownicy starostwa ostrzeszowskiego; pp. Mirosława Mazurek, Rafał Stodolski oraz Krzysztof Marcinek.
Prognoza zagrożeń dla lasów w administracji Nadleśnictwa Przedborów wykonana przez Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku, na podstawie materiałów przesłanych przez nadleśnictwo wykazała poważne zagrożenie ze strony szkodników owadzich takich jak boreczniki sosnowe, osnuja gwiaździsta i barczatka sosnówka. 
Poważne zagrożenie drzewostanów od brudnicy mniszki  (tzw. +++) występuje w leśnictwie Brzeziny Węglewickie. Dotyczy niewielkich obszarów administrowanych przez LP. Największe uszkodzenia zaobserwowano w lasach niepaństwowych. Powierzchnia potencjalnie do objęcia zabiegami agrolotniczymi może sięgnąć 1000 ha.
Na spotkaniu podkreślono konieczność bliskiej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie, które obecnie samodzielnie sprawuje nadzór nad lasami prywatnymi.
ZOL w Łopuchówku opracował wytyczne dla funkcjonowania Punktu Obserwacyjnego (PO) kontrolującego rozwój brudnicy mniszki w 2014 roku. 
Poniżej przykład jak mniej więcej przedstawia się prognoza tj. zasięg i nasilenie występowania boreczników sosnowych oraz osnui gwiaździstej.
 
Na podstawie Zarządzenia nr 30 DGLP powołano składy osobowe Terenowych Stacji Ochrony Lasu (TSOL)  oraz lokalizacji Punktów Obserwacyjnych (PO) na obszarze RDLP w Poznaniu.
Szczegółowe wytyczne dla poszczególnych obserwacji zostaną omówione i przekazane wytypowanym przez nadleśniczych obserwatorom podczas specjalnych szkoleń. Szkolenia planowane są w końcu marca, najpóźniej do połowy kwietnia. Wskazane jest aby w szkoleniu wzięły udział osoby wskazane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie.