Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Przedborów z kolejną dotacją od WFOŚiGW w Poznaniu!

Umowy dotacji nr 13532/U/400/1110/2023 z dnia 12.10.2023 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity planowany koszt przedsięwzięcia – 144500,00 zł. Dotacja do kwoty 114367,50 zł. Przedsięwzięcie pn. „"NASZ LAS – międzypokoleniowa adaptacja wizualna oraz publikacja książkowa dotycząca zrównoważonego zarządzania zasobami przyrody w obliczu zmieniających się warunków klimatycznych".

Przedsięwzięcie ma na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, podniesienia wiedzy z zakresu rozpoznawania i ochronny rodzimych gat., sposobów ich ochrony poprzez zmianę nawyków wpływających na zmiany klimatyczne i podjęcie tematyki skutków zmian klimatycznych oraz podniesienia wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami, dzikich wysypisk zanieczyszczających ekosystemy leśne i wodne. Przedsięwzięcia ma na celu podniesienie wiedzy we wszystkich grupach wiekowych.