Wydawca treści Wydawca treści

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.

W ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zrealizowano w Nadleśnictwie Przedborów przedsięwzięcie pn. „Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów”

W ramach przedsięwzięcia zakupiono:

  • Przyrodnicze Koło Wiedzy

Gra edukacyjna zamontowana przy ścieżce edukacyjnej koło siedziby Nadleśnictwa. Składa się ona z „koła fortuny” zamontowanego na drewnianym stelażu, które zawiera rozmaite kategorie pytań dotyczących zagadnień związanych z lasem, pracą leśnika oraz całością świata przyrody. Drugim elementem zestawu jest dwustronna tablica zawierająca pytania przydzielone do kategorii zawartych na „kole fortuny”, podzielone na dwa poziomy trudności. Na odwrocie znajdują się odpowiedzi. Jest to gra edukacyjna uatrakcyjniająca znacząco wizytę dzieci na ścieżce edukacyjnej, a przy tym dostarczająca wielu istotnych i ciekawych informacji. Użytkownik może na bieżąco sprawdzać swoją wiedze na tematy przyrodnicze, doświadczając przy tym wielu pozytywnych emocji.

  • Znajdź mój dom! - Labirynty Wiedzy

Przenośna gra edukacyjna przeznaczona do wykorzystania podczas wizyt dzieci na ścieżce edukacyjnej oraz podczas imprez o tematyce edukacyjnej. Składa się z tablicy zawierającej rysunki przedstawiające kryjówki rozmaitych zwierząt oraz specjalne żłobienia, za pomocą których użytkownik ma za zadanie dopasować krążki przedstawiające zwierzęta do odpowiednich kryjówek. Do zestawu dołączona jest barwna tablica zawierająca treści dotyczące zwierząt i ich kryjówek, za pomocą której użytkownik może poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie, a następnie swoją wiedzę skonfrontować na tablicy z ruchomymi krążkami.

  • Ul demonstracyjny 2-ramkowy

Specjalnie przygotowany ul pszczelarski przeznaczony do wykorzystania podczas pokazów prowadzonych przez zaprzyjaźnionych pszczelarzy w ramach większych wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Nadleśnictwo. Składa się on z dwustronnie otwieranych drzwiczek, pod którymi znajdują się szklane szyby umożliwiające obserwację pszczół. Ul jest przeznaczony wyłącznie do pokazów. Pszczoły umieszcza się w zamkniętej przestrzeni z pozostawionymi otworami wentylacyjnymi, dzięki temu można w sposób bezpieczny pokazać obserwatorom życie pszczół w ulu.

www.wfosgw.poznan.pl