Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

Certyfikat PEFC i FSC dla RDLP w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu otrzymała certyfikat gospodarki leśnej dotyczący wdrożenia i stosowania kryteriów określonych w dok. nr 4 Rady PEFC Polska.
"Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania".
Certyfikat  nr PL PEFC-15/0245 obowiązuje od 13 lipca 2021 r. do 12 lipca 2024 r.