Asset Publisher Asset Publisher

Historia Nadleśnictwa

Informacja o historii Nadleśnictwa Przeborów

Obchody 85 – lecia powstania Lasów Państwowych oraz wiele pomniejszych uroczystości z tym związanych, zainspirowały nas, pracowników obecnego Nadleśnictwa Przedborów, do poszukiwań początków powstania naszego nadleśnictwa.

Na początku 2010 r. pod przewodnictwem Nadleśniczego „ukonstytuował" się zespół redakcyjny , w którego skład weszli: Wojciech Bąk, Jan Cybulski, Stanisław Frąckowiak, Antoni Filipowicz, Paweł Komorowski, Józef Kulawinek i Marek Nowel. Ponadto wspomogli nas swoją wiedzą: Leszek Pręcikowski - "poszukiwacz rzeczy najdawniejszych" oraz prof. Józef Broda, nieoceniony konsultant i recenzent.

Początków Nadleśnictwa należało szukać jeszcze przed I wojną światową. Obecny obszar, składającego się z czterech obrębów, będących dawniej samodzielnymi nadleśnictwami, z równie bogatą i jeszcze starszą historią (Węglewice i Sokolniki) zainspirowały nas do podjęcia próby opracowania i napisania całościowej historii Nadleśnictwa Przedborów.

W celu dotarcia do źródeł powołania wyżej wspomnianych jednostek administracji leśnej postanowiliśmy przejrzeć dokumenty dotyczące tych nadleśnictw, jakie jeszcze zachowały się w Archiwach Państwowych w Poznaniu, Łodzi i Kaliszu.

W opracowaniu staraliśmy się wyodrębnić niejako dwie oddzielne części. Pierwsza, objętościowo niewielka, ale jakże historycznie ciekawa, objęła okres dziejów pogranicza wielkopolsko – śląskiego oraz Nadleśnictwa Wanda do II wojny światowej. Ten dział powstał na podstawie bardzo bogatych źródeł historycznych, zwłaszcza kartograficznych. Pozostała zaś część pracy, znacznie obszerniejsza, zawierająca ogromny materiał informacyjny o Nadleśnictwie i jego pracownikach, ma charakter kroniki, dotyczącej zarówno przeszłości, jak i spraw bieżących.

Ponieważ niniejsza książka jest przeznaczona głównie dla miejscowej społeczności leśników i osób zatrudnionych w naszym Nadleśnictwie, to nawet ta niewielka garść informacji będzie miała dla nich i ich bliskich ogromne znaczenie. Liczymy przede wszystkim na to, że Nasze wspólne narodowe dobro jakim jest LAS nabierze nowego wymiaru, nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również kulturowym.

Sądzimy ponadto, że bogactwo przekazu, często zaskakującego swoją treścią pisaną, oraz formą ikonograficzną, zainteresuje szersze grono osób, którym blisko jest do naszych lasów "onegdaj i tudzież".