Asset Publisher Asset Publisher

Nasze lasy

Nadleśnictwo Przedborów, położone jest w południowo wschodniej części województwa wielkopolskiego i północno-zachodniej części województwa łódzkiego. Jest jednym z najbardziej na południe wysuniętych nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Grunty nadleśnictwa zajmują powierzchnię 24 838 ha, w tym powierzchnia leśna stanowi 24 057 ha. Lasy (Skarbu Państwa oraz innych własności) w zasięgu działania nadleśnictwa Przedborów zajmują 31,87% jego powierzchni i charakteryzują się dużym udziałem drzewostanów iglastych. Powierzchnia terytorialnego zasięgu nadleśnictwa wynosi 109 955 ha. Obejmuje ona grunty trzech województw, trzech powiatów, czternastu gmin i dwóch miast. Na dwie części dzieli gospodarstwo leśne rzeka Prosną, przepływająca niemal przez środek administrowanych lasów. Średnia wysokość, na której położone jest nadleśnictwo to ok. 200 m n.p.m. Większe wzniesienia to: wzgórze Bałczyna - 278 m n.p.m. i najwyższe wzniesienie w Wielkopolsce Kobyla Góra - 284 m n.p.m., znajdujące się w paśmie Wzgórz Ostrzeszowskich. Na terenie nadleśnictwa przebiega północna granica naturalnego zasięgu buka i jodły (rezerwaty "Ryś" i "Jodły Ostrzeszowskie"). Największym atutem regionu jest przyroda, ciekawa rzeźba terenu, duży udział lasów i czyste powietrze.