Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk
i ostoi. Na terenie Nadleśnictwa Przedborów zanotowano dotychczas szereg gatunków chronionych roślin, w tym podlegających ochronie ścisłej i ochronie częściowej. Ponadto na terenie nadleśnictwa znajdują się strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochrona gatunkową wg poniższej tabeli: