Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Przedborów działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2022 r.) przepisów wykonawczych do tej ustawy, Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. nr 134, poz.692) a także na podstawie Regulaminu Organizacyjnego. Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Przedborów, zwany dalej „regulaminem" ustala strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz zakresy działania komórek organizacyjnych i kompetencji pracowników Nadleśnictwa Przedborów.