Asset Publisher Asset Publisher

Przebudowa "Placu pod dębem".

W nadleśnictwie Przedborów został zrealizowany projekt pn.:

„Przebudowa z rozbudową zadaszenia leśnego wraz z otaczającą go infrastrukturą
oraz budowa parkingu w miejscowości Przedborów."

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Inwestycja pozwoliła na stworzenie nowoczesnej wiaty w kształcie liścia dębu, pod którą są organizowane imprezy plenerowe. Dla osób korzystających ze szlaku konnego, projekt przewiduje przebudowę obiektu gospodarczego przeznaczonego na stajnię do postoju koni. Dodatkowym elementem projektu jest budową leśnego parkingu samochodowego, który zapewni bezpieczeństwo osobom korzystającym ze zmodernizowanej infrastruktury. Przebudowie została poddana także toaleta, tak aby stworzyć odpowiednie warunki sanitarne i umożliwić swobodne korzystanie z obiektu również osobom niepełnosprawnym.

Realizacja projekt jest zgodna z Programem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mikstat na lata 2008-2013.  Zadanie  związane z modernizacją ,,Placu pod Dębem"  zostało wpisane do ww. dokumentu z zaznaczeniem,  iż podmiotem  odpowiedzialnym za  realizację  inwestycji jest nadleśnictwo Przedborów, które jest prawnym właścicielem obiektu.

Poniżej link do panoramy wizualizującej "Placu pod dębem".

http://10.0.253.67/documents/688725/67b23411-06af-4c82-9668-fd8d78cdff5d


Mała Retencja Nizinna.

Projekt pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" jest realizowany od 2007 roku i będzie trwał do 2015 r.

Źródłem finansowania działań w ramach tego projektu jest III Priorytet Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności).

Głównym celem zadania była i jest budowa nowych lub modernizacja istniejących obiektów piętrzących bądź retencjonujących wodę. W ramach tegoż projektu nasze nadleśnictwo podjęło się nie lada zadania gdyż zaplanowało budowę 11 zbiorników na łączną kwotę blisko 1,8 mln zł. Wytypowano leśnictwa, w których można było podjąć działania; Aniołki, Marydół, Torzeniec, Przytocznica, Węglewice oraz Szustry.

W latach 2007 do 2013 zrealizowano budowę  wszystkich zaplanowanych zbiorników wodnych, a objętość retencjonowanej wody wyniosła 103 tys. m3.

Wszystkie przetargi na realizację przedmiotowych zbiorników przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dzięki czemu nadleśnictwo uzyskało oszczędności finansowe w stosunku do zaplanowanych wydatków na ten cel.

W związku z powyższym w roku 2014 zaplanowano do realizacji odbudowę istniejącego zbiornika w leśnictwie Marydół oraz budowę zbiornika w leśnictwie Wanda.
W wyniku całkowitej realizacji projektu, o którym mowa powyżej, objętość retencjonowanej wody w nadleśnictwie wzrośnie do poziomu 133 tys. m3.