Asset Publisher Asset Publisher

Konakt w sprawach rezerwacji.

Działalność edukacyjna prowadzona w Nadleśnictwie Przedborów ma na celu upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej, a także budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników.

Głównymi odbiorcami zajęć edukacyjnych są dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich oraz dorośli. Nadleśnictwo Przedborów realizuje urozmaicone formy edukacji leśnej dla zróżnicowanych wiekowo odbiorców oraz współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami.

Podstawą działalności są lekcje terenowe i wycieczki dla dzieci  i młodzieży, organizowane przez leśniczych oraz innym pracowników nadleśnictwa. Spotkania  te odbywają się głównie w lesie, a także na terenie rezerwatów, szkółki leśnej oraz na ścieżce dydaktycznej w parku przy siedzibie nadleśnictwa.

Celem wszystkich spotkań leśników z dziećmi, poza szerzeniem wiedzy, jest kreowanie pozytywnego wizerunku leśnika oraz wzbudzanie u odbiorców pozytywnego i odpowiedzialnego stosunku do lasu, przyrody i wszystkich jej elementów.

Dotychczasowy przebieg działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Przedborów utwierdza w przekonaniu o zapotrzebowaniu społecznym na prowadzenie przez Lasy Państwowe działań w zakresie edukacji przyrodniczo - leśnej oraz pozwala żywić nadzieję na dynamiczny rozwój nawiązanej współpracy oraz oczekiwać jej widocznych pozytywnych efektów w przyszłości.

Informacja dla nauczycieli i opiekunów grup chcących skorzystać z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Przedborów.

Chcąc skorzystać z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Przedborów należy telefonicznie uzgodnić termin zajęć – 62 7320500, następnie prosimy potwierdzić umówiony termin przysyłając pocztą tradycyjną lub elektroniczną odpowiedni formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: sylwia.sieradzka@poznan.lasy.gov.pl (wzór formularza w załączeniu).

Ze względu na małą pojemność ścieżki edukacyjnej - liczebność grupy nie powinna przekraczać 25 osób. Edukator lub inna osoba z nadleśnictwa może także przeprowadzić zajęcia w Państwa jednostce (szkole, przedszkolu).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne

Zapraszamy i życzymy miłego pobytu

Opracowała: Sylwia Sieradzka.