Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwacja zajęć

Edukacja leśna prowadzona w Nadleśnictwie Przedborów ma na celu upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej, a także budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników. Edukacja leśna prowadzona jest na bazie naturalnych walorów przyrodniczych nadleśnictwa i w oparciu o istniejąca infrastrukturę ułatwiającą prowadzenie działań edukacyjnych zarówno podmiotom z poza Lasów Państwowych jak i pracownikom Służby Leśnej.

Głównym sposobem prowadzenia edukacji leśnej są bezpośrednie spotkania z leśnikami w lesie. W trakcie takich spotkań pracownicy nadleśnictwa starają się przekazać wiedzę o: walorach przyrodniczych i kulturowych naszego terenu, zagadnieniach dotyczących gospodarki leśnej, w tym zabiegach, jakie wykonują leśnicy (działania hodowlane i ochronne), różnych zbiorowiskach roślinnych, typach siedliskowych lasu, strukturze piętrowej i wiekowej, itp.

Zajecie edukacyjne prowadzone są w terenie, w przypadku trudnych warunków tj. ulewny deszcz, silny wiatr, duży spadek temperatury zajęcia mogą odbyć się w wiacie, która znajduję się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Przedborów (Przedborów 49).

W ramach zajęć poruszana jest tematyka: edukacji dla zrównoważonego rozwoju, aktualnych zagadnień związanych z lasem, pracy leśnika, czy też zmian klimatycznych.

  • Zajęcia dydaktyczne z uwagi na ograniczenia personalne mogą być prowadzone dla gupy - maksymalnie 30 uczestników. Prosimy zatem mieć to na uwadze przy rezerwacji zajęć w ramach zielonych lekcji.
  • Zajęcia zwykle trwają około 1.5 - 2 godzin zegarowych. 
  • Głównymi odbiorcami zajęć edukacyjnych są dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich oraz dorośli.

Nadleśnictwo Przedborów realizuje urozmaicone formy edukacji leśnej dla zróżnicowanych wiekowo odbiorców oraz współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami. Podstawą działalności są lekcje terenowe i wycieczki dla dzieci i młodzieży, organizowane przez leśniczych oraz innym pracowników nadleśnictwa.

Spotkania te odbywają się:

  • głównie w lesie,
  • na terenie rezerwatów,
  • szkółki leśnej,
  • na ścieżce dydaktycznej w parku przy siedzibie nadleśnictwa.

Celem zajęć edukacyjnych organizowanych przez Nadleśnictwo Przedborów jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wieruszowskiegi i ostrzeszowskiego, jak również wzbudzanie u odbiorców pozytywnego i odpowiedzialnego stosunku do lasu, przyrody i wszystkich jej elementów.

Informacja dla nauczycieli i opiekunów grup chcących skorzystać z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Przedborów:

Chcąc skorzystać z oferty edukacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny z Beata Kątną specjalistką służby leśnej ds.ochrony lasu i edukacji leśnej  tel. ................. celem ustalenia terminu i czasu planowanych zajęć, następnie prosimy o przesłanie podpisanego zgłoszenia (wzór w załączniku) na adres: beata.katna@poznan.lasy.gov.pl Zgłoszenie musi zawierać podpisane załączniki

Ze względu na przepustowość ścieżki edukacyjnej - liczebność grupy nie powinna przekraczać 30 osób. Edukator lub inna osoba z nadleśnictwa może także przeprowadzić zajęcia w Państwa jednostce (szkole, przedszkolu)-zachęcamy jednak do uczestnictwa w zajęciach terenowych.

Dotychczasowy przebieg działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Przedborów utwierdza w przekonaniu o zapotrzebowaniu społecznym na prowadzenie przez Lasy Państwowe działań w zakresie edukacji przyrodniczo - leśnej oraz pozwala żywić nadzieję na dynamiczny rozwój nawiązanej współpracy oraz oczekiwać jej widocznych pozytywnych efektów w przyszłości. Zajęcia prowadzone w Nadleśnictwie Przedborów są bezpłatne.

Zapraszamy i życzymy miłego pobytu Opracowała: Sylwia Sieradzka i Beata Kątna .