Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne.

Teren nadleśnictwa Przedborów w ok. 78% stanowią lasy rosnące głównie na siedliskach borowych z dominującą sosną.

Przeciętny wiek drzewostanów na koniec 2010 r. wynosił 59 lat, przy zasobności drzewostanów na poziomie 233 m3/ha. 
Tak przedstawia się przeciętna zasobność drzewostanów.